Bảo mật

Nội dung này mô tả cách Best Nghệ An thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân:
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, để cung cấp các dịch vụ và nội dung liên quan đến tỉnh Nghệ An. Bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân, tuy nhiên có thể làm giảm khả năng truy cập hoặc sử dụng một số tính năng của trang web.

2. Sử dụng thông tin cá nhân:
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các nội dung, thông tin và dịch vụ liên quan đến Nghệ An. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc, phản hồi yêu cầu, hoặc cung cấp thông tin quan trọng về trang web.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân:
Chúng tôi tuân thủ các biện pháp bảo mật và an ninh đảm bảo ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát dữ liệu hoặc sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có quyền truy cập vào thông tin cá nhân, và họ phải tuân thủ biện pháp bảo mật và trọng tâm về quyền riêng tư.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân:
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

5. Quyền riêng tư của trẻ em:
Trang web này không dành cho người dùng dưới 18 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 18 tuổi một cách cố ý. Nếu phát hiện rằng chúng tôi đã thu thập thông tin của một trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức.

6. Cập nhật thông tin cá nhân:
Bạn có quyền cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

Best Nghệ An cam kết tuân thủ các nguyên tắc và quy định của Chính Sách Bảo Mật này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ dưới đây.

Trân trọng,

Best Nghệ An