Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web Best Nghệ An

  1. Chấp nhận điều khoản: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Best Nghệ An, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong trang này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web.
  2. Quyền sở hữu trí tuệ: Trang web Best Nghệ An và tất cả nội dung, tài liệu, hình ảnh, biểu đồ, logo và tài liệu khác trên trang web là tài sản sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đối tác. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, công bố hoặc sử dụng bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  3. Sử dụng thông tin: Bạn đồng ý sử dụng thông tin và nội dung trên trang web Best Nghệ An chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng thông tin và nội dung này cho mục đích thương mại hoặc không được phép khác là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
  4. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo Mật của Best Nghệ An. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin cá nhân của bạn bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép từ phía bên thứ ba do lỗi kỹ thuật hoặc hành vi không đáng tin cậy.
  5. Liên kết và bên thứ ba: Trang web có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web ngoại tuyến nào mà bạn truy cập thông qua các liên kết này.
  6. Không chịu trách nhiệm: Chúng tôi cung cấp thông tin trên trang web một cách chính xác và chi tiết nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.
  7. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ điều khoản nào trong trang Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến trang Điều Khoản Sử Dụng này. Cảm ơn bạn đã tuân thủ các điều khoản và điều kiện khi sử dụng website của chúng tôi.

Trân trọng,

Best Nghệ An